Håpar å skrive kontrakt i sommar

Nye Veier håpar dei snart har valt entreprenørane for bygging av nye tunnelar og fornye Kjørholttunnelen og Bambletunnelen.