Høyesterett: 17 års forvaring for gjentatte overgrep mot barn

En 35 år gammel mann er dømt til 17 års forvaring for gjentatte seksuelle overgrep mot tre små barn.