– Kjøp disse ni aksjene

DNB Markets tar inn gigant i ukeporteføljen.